Formularz zgłoszeniowy

27/28.03.201928/29.03.2019
jednoosobowydwuosobowy
Złoty Pakiet Sponsorski - uczestnictwo 3 osób w Konferencji, roll up, logo na stronie internetowej Konferencji, kolportaż materiałów reklamowych na sali konferencyjnej, reklama na stronie internetowej, relacja na stronie internetowej wydarzenia - 3000zł + 23% VATSrebrny Pakiet Sponsorski - uczestnictwo 2 osób w Konferencji, roll up, logo na stronie internetowej Konferencji, kolportaż materiałów reklamowych na sali konferencji, relacja na stronie internetowej wydarzenia - 2000 zł + 23% VATBrązowy Pakiet Sponsorski - uczestnictwo 1 osoby w Konferencji, roll up, logo na stronie internetowej Konferencji, kolportaż materiałów reklamowych na sali konferencji, relacja na stronie internetowej wydarzenia - 1000 zł + 23% VATNie


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym przez Instytut Odlewnictwa, ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków oraz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, z siedzibą ul. Postępu 9, 02-676 Warszawa, dla potrzeb niezbędnych do realizacji konferencji pn. „Projekty B+R w krajowym sektorze inżynierii materiałowej. Trendy i wyzwania.”, przygotowania certyfikatu oraz realizacji czynności rozliczeniowych i statystycznych. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne oraz o konsekwencji nie podania tych danych.
Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez Instytut Odlewnictwa z siedzibą ul. Zakopiańska 73 30-418 Kraków oraz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych z siedzibą ul. Postępu 9, 02-676 Warszawa, mojego wizerunku utrwalonego podczas konferencji na następujących polach eksploatacji: w materiałach pokonferencyjnych, wydawnictwach oraz raportach, jak również relacjach zamieszczanych na stronach internetowych Instytutów bezterminowo - w celu promowania działalności Instytutu zgodnie z art. 7 oraz motywem 32 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego RODO (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm).
Jednocześnie oświadczam, iż niniejszej zgody na utrwalenie i publikację mojego wizerunku na zakreślonych wyżej polach eksploatacji udzielam nieodpłatnie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Odlewnictwa z siedzibą ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków, moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych, a w szczególności na przesyłanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail) oraz korespondencji tradycyjnej przez Instytut Odlewnictwa informacji o przyszłych szkoleniach, konferencjach, wydarzeniach, wydawnictwach oraz projektach badawczych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych z siedzibą ul. Postępu 9, 02-676 Warszawa, moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych, a w szczególności na przesyłanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail) oraz korespondencji tradycyjnej przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych informacji o przyszłych szkoleniach, konferencjach, wydarzeniach, wydawnictwach oraz projektach badawczych.