Konferencja „Projekty B+R w krajowym sektorze inżynierii materiałowej. Trendy i wyzwania.”

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz Instytut Odlewnictwa w Krakowie serdecznie zapraszają przedsiębiorców branży budowlanej i odlewniczej oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w Konferencji „Projekty B+R w krajowym sektorze inżynierii materiałowej. Trendy i wyzwania”. Wydarzenie to jest próbą stworzenia forum wymiany poglądów, problemów i pomysłów w kontekście możliwości, jakie otwierają nabory projektów w ramach konkursów ogłoszonych przez NCBR w ramach POIR w 2019 roku.

Definiując tematy przedsięwzięć B+R+I, trzeba bezwzględnie tworzyć je w odpowiedzi na realne potrzeby rynkowe partnerów przemysłowych. W warunkach polskich implementacja rozwiązań innowacyjnych przez przedsiębiorstwa, szczególnie mikro, małe lub średnie, a tym bardziej kreacja tej innowacyjności, jest dalece utrudniona lub niemożliwa bez odpowiedniego wsparcia intelektualnego jednostek naukowych, zwłaszcza zaś instytutów badawczych desygnowanych przez ustawodawcę do realizacji właśnie takich zadań i szczególnie predestynowanych do kreowania procesów innowacyjności ze względu na dotychczasowe doświadczenia w realizacji badań naukowych, prac rozwojowych oraz wdrożeń. Konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku krajowym i zagranicznym w coraz większym stopniu zależy od innowacyjności oferowanych przez nie towarów lub usług. Konferencja ma zatem w swoim założeniu pozwolić na przedstawienie oferty wsparcia instytutów badawczych dla przedsiębiorstw, przedstawienia zapotrzebowania przedsiębiorstw na usługi B+R, a w konsekwencji na tworzenie konsorcjów naukowo-przemysłowych, które złożą wnioski o dofinansowanie projektów w naborach POIR 2019, których realizacja przełoży się finalnie na podniesienie konkurencyjności polskiej branży inżynierii materiałowej.